Chữ hoa sang chữ thường

Công cụ chuyển đổi chữ hoa sang chữ thường là công cụ chuyển đổi tất cả các chữ hoa thành chữ thường. Ví dụ: UPPERCASE TO LOWERCASE sẽ được chuyển đổi thành uppercase to lowercase.

💡Mẹo: Nhập các ký tự bạn muốn chuyển đổi vào vùng văn bản phía trên và kết quả được chuyển đổi sẽ được tạo tự động bên dưới.

Bắt đầu lại

Cách sử dụng Bộ chuyển đổi chữ hoa sang chữ thường

Bước 1: Nhập nội dung cần chuyển đổi vào vùng nhập; Bước 2: Nhấp vào nút chuyển đổi; Bước 3: Nhấp vào nút "Sao chép vào bảng tạm" để sao chép nội dung đã chuyển đổi vào bảng tạm; Bước 4: Dán vào bất cứ nơi nào bạn muốn. Nó thật đơn giản!

Nếu bạn cần chuyển đổi nhiều lần, hãy nhấp vào nút "Bắt đầu lại", xóa nội dung đã nhập và sau đó thực hiện lại các bước chuyển đổi trên.